در حال بارگذاری

فیلم آخرین خبرها از نفتکش سانچی امکان عملیات امداد وجود ندارد