در حال بارگذاری

فوتبال جهان یورگن کلوپ تمایل داشتم در هر 4 جام حاضر بودیم وارد بازار نقل و انتقالات نمی شویم