در حال بارگذاری

فوتبال جهان ماسیمیلیانو آلگری کاستا قطعا به مدت طولانی محروم خواهد شد رونالدو چند بار شتاب زده عمل ک