در حال بارگذاری

فوتبال جهان برتری قاطعانه بارسلونا در دربی کاتالونیا با ضربات آزاد استثنایی مسی