در حال بارگذاری

فریبا ترجیح می دهم استقلال با ذوب آهن بازی کند تا لوکوموتیو قهرمانی در آسیا به این راحتی ها نیست