در حال بارگذاری

عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی الجزیره رابط میان موصل و الانبار تا مرزهای سوریه