در حال بارگذاری

عربستان در پاکستان پالایشگاه نفت می سازد