در حال بارگذاری

عربستان از ۲ هفته پیش از تصمیم ترامپ درباره قدس اطلاع داشت