در حال بارگذاری

عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی هدف اصلی برگزاری اجلاس سران عرب