در حال بارگذاری

طرفداران برجام از احتمال عدم تأیید مایک پامپئو در سنای آمریکا می گویند