در حال بارگذاری

طالبان ترامپ از شکست های ۱۶ ساله آمریکا در افغانستان عبرت بگیرد