در حال بارگذاری

شیوع آنفلوانزای خوکی در گرجستان دانشگاه ها نیز تعطیل شد