در حال بارگذاری

شمار نیروهای نظامی برزیل در مرز مشترک با ونزوئلا دوبرابر می شود