در حال بارگذاری

شعر انقلابی میثمم طیعی در نماز عید فطر اختلاس آمده اخلاص فراموش شده