در حال بارگذاری

سومین نشست رهبران دوکره پیش از سپتامبر در پیونگ یانگ برگزارمی شود