در حال بارگذاری

سهم کرمانشاه از تسهیلات طرحهای اشتغال فراگیر و روستایی ۳۰درصد است