در حال بارگذاری

سمنان هواشناسی درباره سیل و آبگرفتگی معابر در سمنان هشدار داد