در حال بارگذاری

سفیر آمریکا در انگلیس به صف مخالفان ترامپ پیوست