در حال بارگذاری

سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در مورد تحولات قدس آغاز شد