در حال بارگذاری

سالانه 37 میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی می دهیم برای مصارف بالای بنزین باید عوارض وضع شود