در حال بارگذاری

سالانه ۱۳۰ تن انواع محصولات کشاورزی در ماژین برداشت می شود