در حال بارگذاری

زنگنه هیچ توافقی درباره کاهش تولید نفت را به رسمیت نمی شناسیم ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت خوب است