در حال بارگذاری

زلزله ای به بزرگی 4 5 ریشتر دهرم در استان فارس را لرزاند