در حال بارگذاری

زلزله ای به بزرگی ۳ ۷ ریشتر نایبند را لرزاند