در حال بارگذاری

زخمی شدن دو فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست