در حال بارگذاری

زاخارووا اتحادیه اروپا در آزمون عملی برجام نمره قبولی نگرفت