در حال بارگذاری

روحانی کشورهای اسلامی باید علیه تحرکات ضد بشری آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند اردوغان وقت آنس