در حال بارگذاری

روحانی در تماس تلفنی اردوغان باید صدای واحد علیه اقدامات آمریکا و اسرائیل بلند شود