در حال بارگذاری

روحانی انتخاب نخست وزیر جدید ارمنستان را تبریک گفت