در حال بارگذاری

رئیس جمهور و هیات دولت هفته آینده به استان آذربایجان شرقی می رود