در حال بارگذاری

رئیس جمهور انتخاب نخست وزیر جدید ارمنستان را تبریک گفت