در حال بارگذاری

رئيس رسانه ملی درگذشت دریانوردان ایرانی نفتکش سانچی را تسلیت گفت