در حال بارگذاری

رئال با دبل رونالدو به صعود نزدیک شد لیورپول کار پورتو را یکسره کرد