در حال بارگذاری

دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی یک شوی تبلیغاتی بود