در حال بارگذاری

دفاع کره شمالی از موضع ایران در توافق هسته ای