در حال بارگذاری

درخواست کمک کره جنوبی از روسیه برای کاهش تنشها در شبه جزیره کره