در حال بارگذاری

داعش یک نفر را در موصل به اتهام جاسوسی تیرباران کرد