در حال بارگذاری

خط تولید باسکول توزین خودرو در حال حرکت در کاشان بهره برداری شد