در حال بارگذاری

خاطره مرحوم هاشمی رفسنجانی از توصیه امام خمینی ره به انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبری فیلم