در حال بارگذاری

حمله کرباسچی به bbc روی آنتن زنده bbc فیلم