در حال بارگذاری

حمله نظامیان صهيونيست به تظاهرکنندگان فلسطینی در شرق خان يونس