در حال بارگذاری

حمله موشکی یمنی ها به نیروگاه برق نجران عربستان