در حال بارگذاری

حشد الترکمانی مقر پیشمرگه در طوزخورماتو را با خمپاره مورد هدف قرار داد