در حال بارگذاری

حادثه گازگرفتگی در محله خاک سفید یک فوتی و 2 مصدوم