در حال بارگذاری

جپاروف به چه شرطی در استقلال می ماند