در حال بارگذاری

تیلرسون مذاکرات مهمی با وزیر خارجه عربستان درباره مسائل منطقه داشتیم