در حال بارگذاری

تیراندازی صهیونیست ها به تظاهرات کنندگان در شرق غزه یک شهید و ۲۲۰ زخمی