در حال بارگذاری

تيراندازي در بيمارستاني در ايالت آلاباماي آمريکا با دو زخمي