در حال بارگذاری

توکیو به پرداخت رشوه برای میزبانی المپیک 2020 متهم شد