در حال بارگذاری

تولید نفت ونزوئلا به پایین ترین حد ۲۸ سال اخیر رسید